Рецоммендед, 2021

Избор Уредника

Разлика између финансијског (капиталног) лизинга и оперативног лизинга

Закуп је финансијски уговор у којем закуподавац (власник имовине) купује имовину и допушта најмопримцу (кориснику имовине) да користи средство у ограниченом периоду за периодична плаћања, односно закупнину. Услови закупа се пишу у уговору о закупу. Финансирање или закуп капитала и оперативни лизинг представљају двије врсте закупа. Финансијски лизинг је закуп у којем се ризик и користи преносе на најмопримца приликом преноса средства. За разлику од оперативног лизинга, у којем се ризици и награде не преносе на најмопримца приликом преноса средства.

Према томе, закуп је алтернатива за куповину имовине из сопствених или позајмљених средстава. Једна од главних разлика између финансијског лизинга и оперативног лизинга је да се први не може отказати током периода примарног закупа, док се други може отказати од стране закупца.

Цомпарисон Цхарт

Основа за поређењеФинанце ЛеасеОперативни лизинг
ЗначењеКомерцијални аранжман у којем закуподавац дозвољава закупцу да користи имовину за максимални дио свог економског живота против плаћања станарине познат је као финансијски закуп.Комерцијални аранжман у којем закуподавац дозвољава закупцу да користи имовину за период краћи од економског вијека средства у односу на плаћање ренте је познат као оперативни закуп.
ПриродаУговор о кредитуУговор о изнајмљивању
Закуп терминТрајање лизинга је дуже у односу на оперативни лизинг.Рок закупа оперативног лизинга је кратак.
Риск Беаринг за застарјелостОстаје код закупцаОстаје код закуподавца
Преносивост ризика и наградаОд закуподавца до закупца, са преносом имовине.Не преноси се са закуподавца на закупца, са преносом имовине.
Отказивање закупаСамо на догађају одређеног одређеног догађаја.Може да се уради
Так БенефитАмортизација и финансијски трошкови су дозвољени као одбитак за закупца.Закупнина је дозвољена као одбитак за закупца.
Трошкови поправака и одржавањаНосилац лизинга сноси закупац.Сноси закуподавац.
Опција куповине по повољним цијенамаЗакуп садржи опцију у којој најмопримац може набавити опрему по цијени нижој од фер тржишне вриједности.Нема такве опције у том погледу

Дефиниција закупа финансија (капитала)

Уговор у којем закуподавац дозвољава закупцу да користи одређену имовину, за фиксни рок који покрива већи дио економског вијека имовине, без пријеноса права власништва, али уз пријенос ризика и награда познат је као финансијски закуп . Познат је и као најам капитала.

У финансијском лизингу, власништво над имовином се преноси на најмопримца када истекне рок трајања закупа. Закупац има опцију да купи имовину по номиналном износу, тј. По цијени која је мања од фер тржишне вриједности средства. Закуп враћа пуну исплату, тј. Главницу (трошак) плус камату на имовину, у једном лизингу. Садашња вриједност минималних плаћања по најму (МЛП) на почетку уговора о закупу је већа или једнака укупној фер тржишној вриједности средства изнајмљеног.

Финансијски лизинг је неповратан по природи, тј. Може се отказати само ако: најмодавац дозвољава или се догоди било који случајни догађај или закупац склапа уговор о закупу са изнајмљивачем за исту имовину. Међутим, ако закупац откаже уговор о закупу, све губитке настале према закуподавцу сноси закупац.

Дефиниција оперативног лизинга

Уговор у којем је најмопримцу дозвољено да користи имовину са дозволом закуподавца, за ограничени рок који је мањи од економског века средства, без преноса права власништва, ризика и награде познат је као оперативни лизинг. Оперативни лизинг је више сличан уговору о закупу и зато се закупнина за коришћење средства наплаћује на терет трошкова најма у рачуну добити и губитка у књигама примаоца лизинга.

На крају оперативног лизинга, средство се не преноси на закупца нити има право да купи имовину по цијени нижој од фер тржишне вриједности средства. Предмет лизинга се преноси на закуподавца по истеку рока закупа. Не постоји гаранција да ће закуподавац добити потпуну исплату у вези са трошковима и повратом имовине, јер је исто средство закупљено од стране закуподавца многим клијентима. Оперативни лизинг се може укинути у природи и тако га може опозвати било која страна.

Кључне разлике између финансијског (капиталног) лизинга и оперативног лизинга

Слиједе главне разлике између финансијског (капиталног) закупа и оперативног лизинга:

  1. Уговор о закупу у којем се ризици и награде преносе са преносом средства се назива финансијски закуп. Уговор о закупу у којем се ризици и награде не преносе са преносом средства се назива оперативни лизинг.
  2. Финансијски закуп је врста уговора о зајму у којем закуподавац игра улогу финансијера. За разлику од оперативног лизинга, који је сличан као и уговор о закупу.
  3. Финансијски лизинг је дугорочан јер покрива максимални део животног века средства. За разлику од оперативног лизинга, који је краћи период.
  4. Оперативни закуп је флексибилнији у односу на финансијски лизинг.
  5. У финансијском лизингу, власништво над имовином се преноси на најмопримца на крају рока закупа, уплатом номиналног износа који је једнак фер тржишној вриједности средства. Насупрот томе, у оперативном лизингу не постоји таква опција.
  6. У финансијском лизингу, најмопримац сноси ризик застарелости, док у оперативном лизингу најмодавац сноси ризик за то.
  7. Трошкове поправке и одржавања сноси закупац у финансијском закупу, али трошкове поправке и одржавања сноси закуподавац у оперативном лизингу.

Закључак

Данас многи пословни проблеми улазе у ове уговоре о закупу јер компанија не мора директно сносити трошкове финансирања имовине. Стога, финансијски лизинг и оперативни закуп постају популарни. Једна од најбољих предности ових уговора о закупу је да се амортизација и камате опорезују по природи, тако да су оне дозвољене као одбитак. Слично томе, закупнина за закуп такође се може одбити од пореза у случају оперативног лизинга и стога је дозвољена као одбитак.

Top