Рецоммендед, 2024

Избор Уредника

Разлика између номиналног и реалног БДП-а

Бруто домаћи производ или БДП односи се на економску вриједност робе и услуга произведених унутар граница земље, у одређеној финансијској години плус приход који зарађују страни резиденти локално мањи приход зарађен у иностранству од стране становника. Када се БДП процјењује у текућим цијенама, он показује номинални БДП, док је реални БДП када се процјена врши у сталним цијенама.

Номинални и реални БДП сматрају се финансијском метрицом за процјену економског раста и развоја земље. Међутим, још увијек постоји конфузија која боље указује на напредак земље од друге. Прочитајте овај чланак да бисте сазнали разлике између номиналног и реалног БДП-а и то вам може помоћи да превазиђете конфузију.

Цомпарисон Цхарт

Основа за поређењеНоминални БДПРеални БДП
ЗначењеУкупна тржишна вриједност економске производње произведене у години у границама земље позната је као Номинални БДП.Реални БДП се односи на вриједност економске производње произведене у датом периоду, прилагођену промјенама опћег нивоа цијена.
Шта је то?БДП без ефекта инфлације.БДП прилагођен инфлацији
Изражено уЦене текуће годинеЦене базне године или сталне цене.
ВредностХигхерГенерално, ниже.
КористиМоже се направити поређење различитих квартала дате године.Поређење двију или више финансијских година може бити лако.
Економски растНе може се лако анализирати.Добар показатељ економског раста.

Дефиниција номиналног БДП-а

Номинални бруто домаћи производ дефинисан је као мјера БДП-а, изражена у апсолутним износима. Подаци о сировом БДП-у, пре него што се инфлација назива Номинални БДП. То је укупна новчана вредност економске производње произведене током одређене финансијске године, унутар граница државе. Он представља БДП по преовлађујућим ценама на тржишту, односно тренутној тржишној цени.

Дефиниција реалног БДП-а

Стварни бруто домаћи производ се односи на мјеру БДП-а прилагођену опћем нивоу цијена, у одређеној финансијској години. Он представља економску вредност произведених добара и услуга, након разматрања инфлације или дефлације.

При израчунавању реалног БДП-а мјерење се врши по фиксним цијенама, тј. По цијенама које превладавају у неком тренутку у прошлости, познатом као цијена базне године или референтна цијена. Он одражава економску производњу у сталним ценама. Реални БДП се сматра правим показатељем економског раста земље, јер искључиво узима у обзир производњу и ослобођен је промјена цијена или валутних флуктуација.

Кључне разлике између номиналног и реалног БДП-а

Основне разлике између номиналног и реалног БДП-а се разматрају као:

  1. Номинални бруто домаћи производ се односи на новчану вриједност свих роба и услуга произведених током године, у оквиру географских граница земље. Економска вредност свих добара и услуга произведених у датој години, прилагођена промјенама опћег нивоа цијена, позната је као стварни бруто домаћи производ.
  2. Номинални БДП је БДП без ефеката инфлације или дефлације, док се може доћи до реалног БДП-а, тек након давања ефеката инфлације или дефлације.
  3. Номинални БДП одражава текући БДП у текућим цијенама. Насупрот томе, реални БДП одражава тренутни БДП у прошлим (основним) годинама.
  4. Вриједност номиналног БДП-а је већа од вриједности реалног БДП-а, јер се при израчунавању износа инфлације одузима од укупног БДП-а.
  5. Уз помоћ Номиналног БДП-а, можете направити поређења између различитих квартала исте финансијске године. За разлику од реалног БДП-а, у којем се лако може упоређивати различите финансијске године јер се уклањањем броја инфлације врши поређење само између произведених резултата.
  6. Реални БДП показује стварну слику економског раста земље, што није случај са номиналним БДП-ом.

Закључак

Ова два елемента показују финансијску стабилност земље, при чему се реалном БДП-у даје предност у односу на номинални БДП, што олакшава поређење између различитих финансијских година. С друге стране, номинални БДП обезбеђује бољу перспективу за поређење различитих економија на тренутном нивоу цена.

Top